Výsledky hlasovania

Harmonogram

Podanie finálneho návrhu projektov

2.2.2020 do 23:59

Formálna a obsahová kontrola návrhov

3.2. – 28.2.2020

Elektronické hlasovanie

1.3. - 20.3.2020

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania

23.3. – 27.3.2020 

Realizácia víťazných projektov

2021

VITAJTE V 2. ROČNÍKU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV!

Hlasovanie je ukončené. O Vašu priazeň sa uchádzalo 8 zaujímavých občianskych projektov. Ďakujeme, že ste hlasovali a tak rozhodli o tom, čo sa v Trebišove zveľadí, skrášli, zmení ... 

Finančnú podporu z participatívneho rozpočtu získa 5 projektov s najvyšším počtom Vašich hlasov. Nižšie uvádzame konečné výsledky hlasovania, ktoré tvoria 100 % celkového rozhodovania. Oficiálne výsledky s víťaznými projektmi budú publikované aj na webovom sídle a fanpage mesta Trebišov.

Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní!

 

OZNAM : Aktuálna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 obmedzila chod prakticky celej spoločnosti, výnimkou nie sú ani samosprávy. Všetky kultúrne, spoločenské či športové aktivity boli buď zrušené, alebo preložené na neurčito. V dôsledku preventívnych opatrení súvisiacich s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, mesto Trebišov s poľutovaním konštatuje, že v roku 2020 nie je možné pokračovať v participatívnom rozpočte mesta, podľa jeho pôvodného plánu. 

Mesto zohľadňuje aktuálnu pandemickú situáciu, ako aj záujem všetkých zainteresovaných využiť v maximálnej miere vynaloženú energiu a prácu, ktorá bola investovaná do príprav tohtoročných projektov, jednak zo strany mesta, a takisto aj jeho obyvateľov.

Z uvedeného dôvodu vedenie mesta rozhodlo, že realizácia všetkých víťazných projektov participatívneho rozpočtu 2020 sa presúva na rok 2021. O všetkých dôležitých zmenách a aktualizáciách harmonogramu participatívneho rozpočtu bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom komunikačných kanálov a platforiem mesta.

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť. 

Mesto Trebišov