Výsledky hlasovania

Harmonogram

Podanie finálneho návrhu projektov

19.02.2023 do 23:59

Formálna a obsahová kontrola návrhov

20.02. - 31.03.2023

Prezenčné
verejné stretnutie

03.04. - 06.04.2023

 

Elektronické hlasovanie

10.04. - 30.04.2023

Realizácia víťazných projektov

    05 - 12/2023

VITAJTE V 4. ROČNÍKU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV!

Hlasovanie je ukončené. O Vašu priazeň sa uchádzalo niekoľko zaujímavých občianskych projektov. Ďakujeme, že ste hlasovali a tak rozhodli o tom, čo sa v Trebišove zveľadí, skrášli, zmení ... 

Finančnú podporu z participatívneho rozpočtu získajú 3 projekty s najvyšším počtom Vašich hlasov. Nižšie uvádzame konečné výsledky hlasovania, ktoré tvoria 100 % celkového rozhodovania. Oficiálne výsledky s víťaznými projektmi budú publikované aj na webovom sídle a fanpage mesta Trebišov.

Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní!

O všetkých dôležitých zmenách a aktualizáciách harmonogramu participatívneho rozpočtu bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom komunikačných kanálov a platforiem mesta.

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť. 

Mesto Trebišov

 

Séria podujatí a rekonštrukcia KC Berehovo 2023

1097 hlasov
project_image

Inovácia priestorov Fajnova a Centra voľného času

927 hlasov
project_image

Revitalizácia cintorína Trebišov

581 hlasov
project_image

Krajina pre havkáčov

456 hlasov
project_image

Rekonštrukcia šatní, futbalové ihrisko Milhostov

438 hlasov
project_image

Vstupná brána Tokaj

422 hlasov
project_image