Výsledky hlasovania

Harmonogram

Podanie finálneho návrhu projektov

12.12.2021 do 23:59

Formálna a obsahová kontrola návrhov

13.12.2021 - 07.01.2022

Elektronické hlasovanie

07.03.2022 - 20.03.2022

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania

21.03. - 31.03.2022

Realizácia víťazných projektov

    04 - 12/2022

s ohľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s COVID-19 a možnosti realizácie

VITAJTE V 3. ROČNÍKU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV!

Hlasovanie je ukončené. O Vašu priazeň sa uchádzalo niekoľko zaujímavých občianskych projektov. Ďakujeme, že ste hlasovali a tak rozhodli o tom, čo sa v Trebišove zveľadí, skrášli, zmení ... 

Finančnú podporu z participatívneho rozpočtu získajú 2 projekty s najvyšším počtom Vašich hlasov. Nižšie uvádzame konečné výsledky hlasovania, ktoré tvoria 100 % celkového rozhodovania. Oficiálne výsledky s víťaznými projektmi budú publikované aj na webovom sídle a fanpage mesta Trebišov.

Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní!

 

OZNAM : Aktuálna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 obmedzila chod prakticky celej spoločnosti, výnimkou nie sú ani samosprávy. Všetky kultúrne, spoločenské či športové aktivity boli buď zrušené, alebo preložené na neurčito. 

Mesto zohľadňuje aktuálnu pandemickú situáciu, ako aj záujem všetkých zainteresovaných využiť v maximálnej miere vynaloženú energiu a prácu, ktorá bola investovaná do príprav tohtoročných projektov, jednak zo strany mesta, a takisto aj jeho obyvateľov.

O všetkých dôležitých zmenách a aktualizáciách harmonogramu participatívneho rozpočtu bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom komunikačných kanálov a platforiem mesta.

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť. 

Mesto Trebišov

 

Vstupná Tokaj brána - AUTOR STIAHOL PROJEKT - Hlasujte za iný projekt, ďakujeme.

222 hlasov
project_image

Kvetinový záhon pri mestskej športovej hale

201 hlasov
project_image

Zveľadenie sídliska na Škultétyho ulici

191 hlasov
project_image

Parčík Európy - AUTOR STIAHOL PROJEKT - Hlasujte za iný projekt, ďakujeme.

191 hlasov
project_image

Lúčky 2022

191 hlasov
project_image