„Kde je určitý cieľ a vôľa,

tam je i cesta.“

VITAJTE V 2. ROČNÍKU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV!

Chcete zlepšiť či skrášliť mesto, v ktorom žijete? Radi by ste vytvorili na vašom sídlisku niečo, čo vám tam stále chýba? Snívate o konkrétnom podujatí v Trebišove? Pošlite svoj projekt!

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mesta aktívne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií mesta. Prostredníctvom neho majú Trebišovčania možnosť už po druhýkrát rozhodnúť, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta – 50.000 EUR v rámci kalendárneho roka 2020.  

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov. 

Viac info

Harmonogram

Podanie finálneho návrhu projektov

31.1.2020  23:59 

Formálna a obsahová kontrola návrhov

3.2. – 28.2.2020

Prezentačné verejné stretnutie

2.3. – 6.3.2020

Elektronické hlasovanie

1.3. – 20.3.2020 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania

23.3. – 27.3.2020