:

VITAJTE V 3. ROČNÍKU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV!

Chcete zlepšiť či skrášliť mesto, v ktorom žijete? Radi by ste vytvorili na vašom sídlisku niečo, čo vám tam stále chýba? Snívate o konkrétnom podujatí v Trebišove? Pošlite svoj projekt!

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mesta aktívne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií mesta. Prostredníctvom neho majú Trebišovčania možnosť znova sa rozhodnúť, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta – 20.000 EUR v rámci kalendárneho roka 2022. 

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov. 

Z participatívneho rozpočtu sa vďaka Vašim nápadom doteraz podporili projekty:
v 1. ročníku (2019): 

v 2. ročníku (2020): 

 

 

 

Viac info

Harmonogram

Podanie finálneho návrhu projektov

12.12.2021 do 23:59

Formálna a obsahová kontrola návrhov

13.12.2021 - 07.01.2022

Elektronické hlasovanie

17.01.2022 - 31.01.2022

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania

01.02. - 11.02.2022

Realizácia víťazných projektov

    03 - 12/2022

s ohľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s COVID-19 a možnosti realizácie